BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

28 September 2009

Teknik Menjawab Analisis Kesalahan Bahasa.

Calon akan diberikan bahan rangsangan yang mengandungi kesalahan bahasa. Calon dikehendaki mengenal pasti, menjelaskan sebab kesalahan dan membetulkan kesalahan-kesalahan bahasa.

Bahagian ini mengenal pasti, menganalisis, dan membetulkan kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan.

Kesalahan bahasa meliputi:

  • Ejaan
  • Tanda baca
  • Kosa kata
  • Imbuhan
  • Frasa
  • Klausa / ayat.

Penilaian analisis kesalahan bahasa berasaskan;

  1. Pengenalpastian kesalahan.
  2. Ketepatan dan kewajaran alasan.
  3. Ketepatan pembetulan.

0 comments: