Teknik Menjawab Analisis Kesalahan Bahasa.

Calon akan diberikan bahan rangsangan yang mengandungi kesalahan bahasa. Calon dikehendaki mengenal pasti, menjelaskan sebab kesalahan dan membetulkan kesalahan-kesalahan bahasa.

Bahagian ini mengenal pasti, menganalisis, dan membetulkan kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan.

Kesalahan bahasa meliputi:

  • Ejaan
  • Tanda baca
  • Kosa kata
  • Imbuhan
  • Frasa
  • Klausa / ayat.

Penilaian analisis kesalahan bahasa berasaskan;

  1. Pengenalpastian kesalahan.
  2. Ketepatan dan kewajaran alasan.
  3. Ketepatan pembetulan.

Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

PEMBANGUNAN EKONOMI - PERIKANAN.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.