Posts

Showing posts from June, 2013

TUGASAN GEOGRAFI MODULAR STPM - PRA-U 1 TAHUN 2013

GEOGRAFI STPM MODULAR PENGGAL 1 -PRA-U 1 2013

TEMA 3 - PENDUDUK

Soalan Struktur.

1. a) Apakah yang dimaksudkan dengan "kualiti penduduk" ?

b) Apakah maksud " Penduduk sebagai Sumber " ?

c) Nyatakan 4 langkah untuk meningkatkan kualiti penduduk di sesebuah negara.

d) Apakah 3 perubahan yang berlaku apabila manusia berperanan sebagai agen
perubahan ?

Arahan : Para penuntut Pra-U 1 ( Enam Bawah 2013 ), sila hantar tugasan ini pada 14 Jun 2013 (Jumaat).

PERKAHWINAN FITRI DAN LEA - 2 JUN 2013

Image
 Pada 2 Jun 2013, saya sekeluarga telah ke Kuala Kedah menghadiri majlis perkahwinan anak buah saya.