TUGASAN GEOGRAFI MODULAR STPM - PRA-U 1 TAHUN 2013


GEOGRAFI STPM MODULAR PENGGAL 1 -PRA-U 1 2013

TEMA 3 - PENDUDUK


Soalan Struktur.

1. a) Apakah yang dimaksudkan dengan "kualiti penduduk" ?

b) Apakah maksud " Penduduk sebagai Sumber " ?

c) Nyatakan 4 langkah untuk meningkatkan kualiti penduduk di sesebuah negara.

d) Apakah 3 perubahan yang berlaku apabila manusia berperanan sebagai agen
perubahan ?

Arahan : Para penuntut Pra-U 1 ( Enam Bawah 2013 ), sila hantar tugasan ini pada 14 Jun 2013 (Jumaat).

Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

PEMBANGUNAN EKONOMI - PERIKANAN.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.