TUGASAN 5.

Sektor Perkhidmatan.

a)Jelaskan tiga faktor geografi fizikal yang mempengaruhi perkembangan pesat industri pelancongan di rantau Asia Pasifik. ( 9 markah )

b)Terangkan empat sumbangan sektor pelancongan kepada ekonomi sesebuah negara ( 8 markah ).

c)Huraikan empat masalah yang ditimbulkan oleh sektor pelancongan terhadap persekitaran fizikal dan manusia di sesebuah negara. ( 8 markah ).

Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

PEMBANGUNAN EKONOMI - PERIKANAN.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.