BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

13 August 2010

TUGASAN 5.

Sektor Perkhidmatan.

a)Jelaskan tiga faktor geografi fizikal yang mempengaruhi perkembangan pesat industri pelancongan di rantau Asia Pasifik. ( 9 markah )

b)Terangkan empat sumbangan sektor pelancongan kepada ekonomi sesebuah negara ( 8 markah ).

c)Huraikan empat masalah yang ditimbulkan oleh sektor pelancongan terhadap persekitaran fizikal dan manusia di sesebuah negara. ( 8 markah ).

0 comments: