TUGASAN 4

Sektor Perindustrian.

a)Bezakan maksud industri primer dengan industri sekunder ( 6 markah ).

b)Huraikan lima faktor yang boleh menghalang kemajuan industri perkilangan di sesetengah negara Asia Tenggara. ( 10 markah )

c)Jelaskan tiga kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal akibat kemajuan industri perkilangan di negara-negara Asia Tenggara. ( 9 markah )

Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

PEMBANGUNAN EKONOMI - PERIKANAN.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.