BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

13 August 2010

TUGASAN 4

Sektor Perindustrian.

a)Bezakan maksud industri primer dengan industri sekunder ( 6 markah ).

b)Huraikan lima faktor yang boleh menghalang kemajuan industri perkilangan di sesetengah negara Asia Tenggara. ( 10 markah )

c)Jelaskan tiga kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal akibat kemajuan industri perkilangan di negara-negara Asia Tenggara. ( 9 markah )

0 comments: