TUGASAN 4

Piramid Penduduk dan Model Peralihan Demografi.

a)Huraikan konsep piramid penduduk dan kaitannya dengan struktur umur penduduk.
( 5 markah)

b)Jelaskan lima masalah yang akan dialami oleh negara-negara yang memiliki piramid penduduk
regresif pada masa kini dan langkah-langkah mengatasinya.
( 10 markah )

Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

PEMBANGUNAN EKONOMI - PERIKANAN.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.