TUGASAN GEOGRAFI 2 , PRA-U 2 - R&D 2012.

1. a. Apakah yang dimaksudkan dengan Bioteknologi pertanian?
b. Huraikan kepentingan Bioteknologi pertanian terhadap perkembangan dan
kemajuan pertanian di Malaysia
c. Bincangkan masalah-masalah yang dialami didalam memajukan sektor pertanian di Malaysia.

2. a. Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi Nano?
b. Huraikan bagaimana teknologi nano berperanan dalam memajukan pertanian di Malaysia.
c. Bincangkan peranan kerajaan dalam memajukan sektor pertanian di Malaysia.

Arahan:

1. Setiap pelajar dikehendaki menjawab hanya satu soalan sahaja.

2. Semua soalan tugasan mesti dihantar pada atau sebelum akhir bulan Febuari, 2012 , huruf 12, langkau 2 baris,
tulisan times new roman.

3. Setiap soalan itu mesti mempunyai rujukan atau bibliografi.

4. Panjang setiap soalan minima 6 muka surat.

Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

PEMBANGUNAN EKONOMI - PERIKANAN.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.