LATIHAN 3.

Latihan 3 – Geografi alam sekitar manusia

Jadual di bawah menunjukkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) beberapa sector ekonomi terpilih di Malaysia pada tahun 1990 dan 2000.

SEKTOR EKONOMI

KDNK RM JUTA

1990

KDNK RM JUTA

2000

Pertanian, perhutanan dan perikanan

14 892

18 460

Perlombongan dan kuari

7 757

10 032

Perkilangan

21 340

66 251

Perkhidmatan kerajaan

8 447

14 354

Jumlah

52 436

109 097

Berdasarkan jadual di atas,

1. Kirakan peratus sumbangan KDNK setiap sector ekonomi terpilih di Malaysia bagi kedua-dua tahun 1990 dan 2000. ( 4 markah )

2. Tunjukkan KDNK setiap sector ekonomi terpilih di Malaysia bagi tahun 1990 dan 2000 melalui rajah segi empat bujur berbahagi. ( 11 markah)

3. Terangkan mengapa sector perkilangan di Malaysia mengalami perkembangan yang pesat antara tenpoh 1990 hingga 2000. ( 10 markah)

Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.

KEBAIKAN BELA IKAN PUYU DALAM RUMAH.