KAJIAN LUAR GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA.

27 Januari 2011.

PANDUAN KAJIAN LUAR GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

PRINSIP DAN KAEDAH DALAM KAJIAN LUAR

1.0. TAJUK DAN KAWASAN KAJIAN

i. Tajuk- perkara yang hendak di kaji
ii. kawasan- kawsan mikro- daerah, kampung, kawasan perumahan , mukim dll
i. hanya satu kawasan sahaja

2.0. OBJEKTIF KAJIAN

i. perlu dinyatakan dengan jelas
ii. kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar
iii. langkah-langkah mengatasi
iv. kepenting aktiviti tersebut kepada manusia


3.0. KAEDAH KAJIAN

i. pemerhatian
ii. soala selidik
iii. temu bual
iv. pengukuran

4.0. DAPATAN KAJIAN DAN PENULISAN LAPORAN

i. pengenalan
ii. tajuk
iii. lokasi
iv. kaedah kajian
v. hasil kajian dan perbincangan
vi. mengemukakan cadangan
vii. penutup


Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.

PEMBANGUNAN EKONOMI - PERIKANAN.