INTERAKSI ANTARA KAWASAN.


1.0. KONSEP GLOBALISASI.


Merujuk kepada sempadan ekonomi negara-negara di dunia yang semakin runtuh
Dan seluruh dunia menjadi satu unit yang boleh dihubungkan dengan mudah,
Pantas, cepat dan rapat. Globalisasi juga dikenali sebagai dunia tanpa sempadan

2.0. KONSEP KEBERGANTUNGAN

Setiap negara perlu bergantung di antara satu sama lain demi mewujudkan keadaan saling melengkapi agar pembangunan sosio ekonomi negara yang terlibat lebih pantas berkembang. Keadaan saling melengkapi ini wujud apabila kekurangan dalam sesebuah negara akan ditambpung oleh kelebihan yang ada di negara lain dan Akhirnya kemajuan akan dapat dinikmati bersama.

2.0. KONSEP LIBERALISASI EKONOMI

Liberalisasi ialah dasar pasaran bebas yang memberikan peluang kepada sesiapa sahaja termasuk pemodal-pemodal asing memasuki dan menguasai pasaran sesebuah negara tanpa batas
Persaingan pasaran dan ekonomi akan menjadi terbuka dan bebas. Aliran keluar masuk modal dan perdagangan tidak boleh dikawal dan disekat oleh kerajaan.
Liberalisasi ekonomi bergantung sepenuhnya bergantung kepada kuasa pasaran iaitu permintaan dan penawaran

3.0. KONSEP DEREGULASI EKONOMI

Merupakan dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan ekonomi yang diamalkan oleh sesbuah negara yang selama ini mengahalang aktiviti perdagangan, pengaliran dan pemilikan modal, teknologi, perniagaan, pasaran barangan, perkhidmatan dan lain-lain
Sebagai contoh pengahpusan dasar perlindungan, pengahapusan subsidi, pemghapusan sekatan tarif , pnghapusan skim keutamaan perdagangan, pengahpusan dasar kawasan modal terpilih dan lain-Lain yang bertentangan dengan dasar pasaran bebas.

4.0. KESAN-KESAN POSITIF GLOBALISASI EKONOMI KE ATAS NEGARA ASIA PASIFIK

i. menambahkan keupayaan modal dalam negara
ii. menggalakkan pemindahan teknologi kepakaran dan R&D
iii. memperluaskan pasaran
iv. menggalakkan pemindahan tenaga mahir dan kepakaran

5.0. KESAN NEGATIF

i. menyebabkan berlakunya kegawatan ekonomi- penarikan keluar modal asing
ii. serangan spekulator- kejatuhan nilai mata wang
iii. tekanan ekonomi dan bebanan kepada golongan miskin- pengapusan hak dan keistimewaan-sumsidi kepada golongan miskin
iv. penjajahan baru dalam bentuk penjajahan ekonomi-terlalu bergantung kepada negara maju

6.0. KEPENTINGAN SALING DIANTARA NEGARA

i. berkongsi sumber alam dan tenaga
ii. berkongsi teknologi dan kepakaran
iii. berkongsi pasaran dan perdagangan
iv. berkongsi modal
v. berkongsi tenaga buruh
vi. saling menjaga alam sekitar

7.0. KERJASAMA ANTARA KAWASAN : APEC

i. APEC : kerjasama ekonomi asia pasifik ditubuhkan pada 1989 , di Canbera, Australia

ii. Negara Anggota : 18 buah negara

a. 10 negara ASEAN
b. 3 anggota AFTA (AS, Kanada, Mexico)
c. NZ dan Australia
d. Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, China, Jepun, Papua New Guinea dan Chile

iii. Kepentingan kerjasama dalam APEC

a. perdagangan di antara negara
b. perluasan saiz pasaran
c. perkongsian teknologi, R&D, dan inovasi baru
d. perkongsian plaburan modal dan kewangan
e. pengalran buruh dan tenaga pakar
f. pembangunan sumber alam yang lestari
iv. Masalah dalam kerjasama APEC
a. jurang ekonomi di antara negara anggota
b. masalah politik yang tidak stabil
c. kekurangan teknologi dan kepakaran
d. sikap kepentingan diri melebihi kepentingan serantau

8.0. KERJASAMA SERANTAU : ASEAN

i. ASEAN : Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara di tubuhkan pada tahun 1967 di bangkok, thailand
ii. Negara anggota : semua 10 buah negara asia tenggara
iii. Kerjasama dalam ASEAN :
a. perdagangan antara negara ASEAN
b. perluasan saiz pasaran
c. perkongsian teknologi , R&D, dan inovasi baru
d. perkongsian pelaburan modal dan kewanagan
e. saling melengkapi dalam aspek bahan mentah, pengkhususan pengeluaran dan perkhidmatan
f. pengaliran tenaga buruh dan kepkaran
g. penjagaan alam sekitar

iv. Halangan dalam kerjasama ASEAN

a. persaingan sesama negara pengeluar- barangan yang sama
b. kejatuhan nila mata wang
c. kuasa beli pasaran tidak sama

9.KERJASAMA EKONOMI SERANTAU : SEGI TIGA PERTUMBUHAN ASEAN

i. KONSEP SEGITIGA PERTUMBUHAN
merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil di dalam wilayah asean melibatkan tiga tiga atau empat buah negara yang berjiran/sempadan
ii. KAWASAN SEGITIGA PERTUMBUHAN : IMS-GT, IMT-GT, EAGA-BIMP
iii. Rancangan pembangunan ekonomi Segitiga Petumbuhan

a. pembangunan sektor pelancongan- pulau langkawi, pulau phuket, kepulauan riau
b. pembangunan sektor pengangkutan- transborneo, link kedua, feri pulau langkawi ke pulau phuket dan acheh
c. pembangunan sektor telekomunikasi- internet asean, petukaran rancangan tv
d. pembangunan sektor pertanian dan perikanan-
e. kerjasama sektor perhutanan-
f. kerjasama infrastruktur fizikal
g. pembangunan sektor perindustrian

iv. Kepentingan dan saling bergantung menerusia kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN

a. mempercepatkan pembangunan sumber alam di kawsan yang terbabait
b. perluasan pasaran dan perdagangan
c. perkongsian pelaburan modal
d. perkongsian teknologi, R&D, dan inovasi baru
e. pengaliran buruh dan tenaga pakar

v. Masalah-masalah dalam kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN

a. kegawatan ekonomi serantau-menjejaskan nilai matawang-banyak projek dirancang dibatalkan
b. masalah fizikal- bentuk muka bumi- bergunung ganang, berpulau, sukar memajukan infrastruktur-jalanraya, lebih raya
c. masalah teknologi dan kepakaran yang rendah
d. masalah politik- tuntutan bertindih, pulau batu puith, ancaman lanun dari filipina
e. masalah opasaran terhad- penduduk jarang, miskin, kuasa beli endah

10.0.KERJASAMA MELINDUNGI ALAM SEKITAR

10.1.KEPENTINGAN KERJASAMA DALAM KONTEK ALAM SEKITAR

i. menjamin sumber-sumber alam sekitar agar ada dan berterusan
ii. mengurangkan risiko alam sekitar
iii. menjamin keberterusan pembangunan
iv. memperkukuh hubungan antara negara

10.2.KERJASAMA ASEAN DALAM KONTEK ALAM SEKITAR

i. menangani kes jerebu 1997
ii. menubuhkan pasuakan memeadam api ASEAN
iii. kerjasama penjagaan selat melaka
iv. rondaan dan kawal selia mengesan pencemaran laut ASEAN

Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

PEMBANGUNAN EKONOMI - PERIKANAN.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.