Latihan 2

Jadual di bawah menunjukkan jumlah pengeluaran beberapa jenis mineral di Malaysia pada tahun 1995 dan 1998.

Mineral

Pengeluaran (Tan Metrik) 1995

Pengeluaran (Tan Metrik) 1998

Timah

6 403

5 754

Tembaga

87 728

53 001

Bauksit

184 433

160 271

Bijih Besi

202 322

375 512

1.Berdasarkan jadual di atas bandingkan jumlah pengeluaran setiap jenis mineral di Malaysia pada tahun 1995 dan 1998 dengan menggunakan kaedah symbol berkadar yang sesuai. (13 markah)

2.Nyatakan perubahan pengeluaran setiap jenis mineral antara tahun 1995 hingga 1998.
(4 markah )

3.Huraikan sumbangan mineral-mineral di atas terhadap pembangunan ekonomi dan social di Malaysia. (8 markah)

Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

PEMBANGUNAN EKONOMI - PERIKANAN.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.