Latihan 1 - Perhutanan.
Jadual di bawah menunjukkan keluasan hutan di tiga buah benua di dunia pada tahun 1980 dan 1990.BENUA

Keluasan hutan(hektar)

tahun 1980

Keluasan hutan (hektar)

tahun 1990

Amerika Latin

932 000

839 900

Asia

310 800

274 900

Afrika

650 300

600 100

JUMLAH

1 893 100

1 714 900

Berdasarkan maklumat di atas:

1.Sediakan sebuah rajah separa bulatan berkadar bagi menunjukkan perubahan keluasan hutan di setiap benua di antara tahun 1980 hingga 1990.
(10 markah )

2.Berpandukan rajah yang telah anda lukis itu, jelaskan mengapa keluasan kawasan hutan di setiap benua berkenaan semakin merosot ?
(10 markah )

3.Huraikan kesan kemerosotan kawasan hutan terhadap peningkatan suhu dunia.

(5 markah )

Perhatian kepada para pelajar Pra U ; 1. Pastikan anda menjadi Followers pada blog Gunawanledang. 2. Salin soalan dan jawab dalam kertas test pad atau boleh juga di emel kepada " amriy64@yahoo.com ".

Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

PEMBANGUNAN EKONOMI - PERIKANAN.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.