TUGASAN GEOGRAFI 942/3 PRA-U 2 2013.
GEOGRAFI PENGGAL 3

TAHUN 2013.KUMPULAN TUGASAN GEOGRAFI – 942 /3


Kumpulan 1.1.    Huraikan konsep Ekologi dan Ekosistem.

2.    Nyatakan fungsi-fungsi ekosistem.Kumpulan 2.1.    Huraikan jenis-jenis ekosistem.

2.    Nyatakan kepentingan ekosistem paya bakau.Kumpulan 3.1.    Huraikan konsep Rantaian dan Siratan Makanan.

2.    Apakah aras trofik dan piramid tenaga.Kumpulan 4.1.    Jelaskan proses pemindahan tenaga dan kehilangan tenaga dalam aras trofik.

2.    Terangkan bentuk-bentuk persaingan yang wujud dalam sesebuah ekosistem.Kumpulan 5.1.    Nyatakan jenis-jenis kitaran Nutrein.

2.    Apakah kepentingan Kitar Nutrein dalam ekosistem.

Kumpulan 6.1.    Bagaimanakah impak aktiviti manusia terhadap kemerosotan persekitaran fizikal.Kumpulan 7.1.    Huraikan jenis-jenis aktiviti manusia yang boleh menjejaskan Alam sekitar.Kumpulan 8.1.    Bagaimanakah impak alam sekitar terhadap kehidupan manusia.Kumpulan 9.1.    Berdasarkan peta konsep Kitar Nutrein, jelaskan dan huraikan berdasarkan rajah yang sesuai mengenai:-

i.                   Kitar Nitrogen.

ii.                Kitar Oksigen.

iii.              Kitar Karbon.


Perhatian;Pembentangan hendaklah dibuat dengan menggunakan power point dan secara berkumpulan. Setiap kumpulan diberikan masa selama 15 minit untuk persembahan. Pelajar-pelajar yang lain mengemukakan soalan berkaitan tajuk yang dibentangkan.

Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

PEMBANGUNAN EKONOMI - PERIKANAN.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.